استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی

جزئیات آگهی استخدام حسابداری فروش, تیم قناد شامل (تر کار و خشک کار ماهر با وردست) در اصفهان

یک مغازه شیرینی فروشی در زمینه شغلی حسابداری فروش, تیم قناد شامل (تر کار و خشک کار ماهر با وردست) ، برای تکمیل کادر خود به تعدادی نیرو و افراد واجد شرایط ذکر شده در زیر در شهر اصفهان و اصفهان نیازمند می باشد .

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.