استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی
به مسئول مالی و حسابداری مسلط به مبانی مالیاتی، دفاتر قانونی، انبار، فروش، حقوق و دستمزد، خزانه دار جهت همکاری در شهرک صنعتی توس مشهد نیازمندیم.
شماره تلقن : (نمایش کامل)

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.