Web Analytics
استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی

جزئیات آگهی استخدام کارشناس شیمی, کاردان شیمی آزمایشگاهی با گرایش صنعتی یا بهداشتی در بندرعباس

یک شرکت معتبر در حوزه شیمی در زمینه شغلی کارشناس شیمی, کاردان شیمی آزمایشگاهی با گرایش صنعتی یا بهداشتی ، برای تکمیل کادر خود به تعدادی نیرو و افراد واجد شرایط ذکر شده در زیر در شهر بندرعباس و بندرعباس نیازمند می باشد .

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.