Web Analytics
استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی

جزئیات آگهی استخدام آشپز و کمک آشپز, ویتر, صندوقدار رستوران در شهرکرد

استخدام تعدادی نیرو در رستوران سنتی در شهر شهرکرد ، درخواست همکاری با نیروهای ذکر شده در زمینه شغلی زیر  را دارد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.