Web Analytics
استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی

جزئیات آگهی استخدام کارگر فنی خط تولید, منشی مدیر عامل در اصفهان

صنایع غذایی برای استخدام در شهر اصفهان  به تعدادی نیرو در زمینه شغلی کارگر فنی خط تولید, منشی مدیر عامل نیازمند است و از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.