استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی

جزئیات آگهی استخدام نماینده فروش بیمه ما (بیمه رسمی بانک ملت ) / بازاریاب, بازاریابی میدانی در یزد

یک دفتر معتبر بیمه مرکزی واقع در یزد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی ماهر در زمینه شغلی نماینده فروش بیمه ما (بیمه رسمی بانک ملت ) / بازاریاب, بازاریابی میدانی و نماینده فروش بیمه ما (بیمه رسمی بانک ملت ) / بازاریاب, بازاریابی میدانی و موارد ذکر شده در زیر نیازمند می باشد .

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.