Web Analytics
استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی

جزئیات آگهی استخدام کارشناس سیستم و استراتژی, حسابرس, نیروی تحصیلدار در کرمان

یک شرکت برقکاری صنعتی واقع در کرمان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی ماهر در زمینه شغلی کارشناس سیستم و استراتژی, حسابرس, نیروی تحصیلدار و کارشناس سیستم و استراتژی, حسابرس, نیروی تحصیلدار و موارد ذکر شده در زیر نیازمند می باشد .

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.