Web Analytics
استخدام روز > آگهی استخدام > صفحه آخر آگهی

جزئیات آگهی استخدام منشی مدیر عامل, سوپروایزر زبان انگلیسی, کارمند زبان فرانسه در کرمان

موسسه مهاجرتی در شهر کرمان در حوزه های منشی مدیر عامل, سوپروایزر زبان انگلیسی, کارمند زبان فرانسه نیازمند تعدادی نیرو می باشد و از افراد واجد شرایط ذکر شده در زیر دعوت به همکاری می نماید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت استخدام روز می باشد.